Đóng

24/11/2020

Mẫu tờ rơi về yoga

MẪU TỜ RƠI VỀ YOGA

Quy cách sản phẩm:

  • Chất liệu in tờ rơi: giấy C150 ( hoặc C200, C250…)
  • Kích thước in tờ gấp thông thường: A5
  • Số lượng in tùy nhu cầu khách hàng
  • Quy cách:
    – In màu sắc hình ảnh tùy ý
    – Thành phẩn A5